BENGOETXE, EKINTZA UGARI BIODIBERTSITATEAREN ALDE

Bengoetxen honako ekintzak garatu ditugu ikasturte hasieratik hona:

 1- Zentroko Eskolako Agenda 21eko logotipo berriaMARRAZKILOA LOGO
​2- OMRen gurasoekiko aurkezpena:
Telebistako iragarkia eta iradokizunetarako buzoi berria web orrian.
3- Irakasleok eta jantokiko langileek Biodibertsitate gutunaren sinadura presentziala txoko berdean. (Kurrilo mota batzuk desagertzear daudenez  biodibertsitatearen arriskuen ikurtzat hartu dugu. Origamizko PINak  egin zituzten 3. mailako ikasleek Plastikan (Origami kurriloa urratsak bideoa). Sinatutakoan  ekodelegatu batzuk jarri ziguten origamiz egindako kurriloa. Egun osoan eraman genuen jarrita geure konpromisua adieraziz.Gainera Biodibertsitatearen  babesarako Senbazuru bat egiteko asmoa daukagu. Irakasleak eta ikasle guztiak hartzen ari dira parte. 500 kurrilo dauzkagu dagoeneko. Lortuko dugu!! ;-)guttuna1
 4- Ikasleek erreflexioak, konpromisuak eta nahiak idatzi zituzten hostoetan. Nahi izan zuenak txoko berdera eraman zuen.​DSC_010220151214_104713hojas 2 bengoetxe
 5- Konposta prestatzen ari gara  moztutako belarraz eta sukaldeko hondakinekin. Udaberrirako prest izango dugu baratzean erabiltzeko

 Iturria: EA21eko ordezkariak

BENGOETXE, DIVERSAS ACCIONES EN PRO DE LA BIODIVERSIDAD

Son varias las tareas que venimos realizando desde Bengoetxe:

 MARRAZKILOA LOGO1- Diseño del nuevo logotipo de la Agenda 21 escolar del centro
​2-Presentación a padres y madres:
Anuncio de televisión  y buzón de sugerencias en la página web.
 3- Firma presencial en el Txoko berdea de la carta de la Biodiversidad entre el alumnado y trabajadores del comedor escolar. Como algunas aves como la grulla se encuentra en peligro de extinción, hemos tomado esta ave como símbolo de los riesgos exisguttuna1tentes en la biodiversidad. El alumnado de plástica elaboró PINes de papel simbolizando la grulla (Origami kurriloa urratsak bideoa). Tras la firma, los  ecodelegados nos colocaron la grulla de papel. La llevamos puesta durante todo el día mostrando de este modo nuestro compromiso. Está participando todo el profesorado y alumnado. Tenemos ya 500 PINes elaborados, ¡lo conseguiremos!
 4- El alumnado fue anotando reflexiones, compromisos y deseos en distintas hojas, y el que quiso lo colocó en el Txoko verdea.DSC_010220151214_104713hojas 2 bengoetxe
 5- estamos elaborando compost con hierba cortada y residuos del comedor- Para primavera lo tendremos todo listo para utilizarlo en la huerta.

 Fuente: Ecodelegados de EA21

 

ELEXALDE, KONPOSTAJEA ETA BERRERABILPENAREN ALDE

Ikasturte hasieran , konpostagailua martxan ipini genuen jantokian sortutako hondakinekin konposta egin ahal izateko.

 

Elexalde 1

Eguberrietan, Hezkuntza Fisikoko Mintegikoek eguperriko apaingarriak prestatu zituzten berrerabilitako materialekin. Berrerabilpenari esker gauza ederrak egin ditzakegula ikusi dugu inolako gasturik gabe, ez ekonomikoa eta ezta materialena ere.

 Elexalde 2  Elexalde 3

 

Iturria: Eskolako Agenda 21eko Ekodelegatuak.

ELEXALDE, A FAVOR DEL COMPOST Y LA REUTILIZACIÓN

A comienzos de curso, pusimos en marcha un compostador para poder hacer compost  con los residuos generados en el comedor.

 

Elexalde 1

En Navidades, los de Educación Física prepararon adornos navideños utilizando para ello materiales reutilizables. Gracias a la reutilización hemos visto que se pueden crear bonitos murales sin ningún gasto, ni económico ni de materiales.

 Elexalde 2  Elexalde 3

 

Fuente: Ecodelegados de Agenda 21 Escolar.

 

ALUMNADO DE EGUZKIBEGI ANALIZA LAS AVES DEL ENTORNO

Urdaibai Bird Center impulsa el conocimiento de las aves que conviven en nuestro entorno. Colocando durante el invierno simples estructuras que sirvan para alimentar a las aves conseguimos 2 objetivos: ayudamos  a las aves facilitándoles posibilidad de alimento (y así poder pasar mas fácilmente el invierno) y aprendemos de ellas, a través de la observación, llegando incluso a poder identificarlas.

Estas aves cuentan a lo largo del verano y de la primavera con suficiente alimento a por ello no es necesario facilitarles alimentación extra durante esas estaciones, además las aves prefieren alimentarse de bayas e insectos, ya que no les resulta difícil encontrarlos en sus hábitats. Sin embargo, a lo largo de los meses de otoño e invierno la bajada de las temperaturas hacer disminuir mucho las posibilidades de acceso a los alimentos. Siendo esta la situación, las pequeñas aves agradecen cualquier tipo de carbohidrato o fuente de grasas con el fin de poder hacer frente a las bajas temperaturas. Concrétamente es en ese momento cuando los comederos para las aves hacen su función, atrayendo a distintos tipos de aves a esas estructuras. La mejor época del año para la colocación de los comederos se encuentra entre diciembre y marzo  (Urdaibai Birdcentre Inguru Hegaztiak Bloga).

En la ikastola Eguzkibegi llevamos ya 3 años participando en este proyecto si bien es poca la gente que ha participado hasta ahora. Por ello para este curso deseamos difundir más el proyecto entre el  alumnado como  el personal que trabaja en la ikastola. Por ello, durante los próximos meses vana a ser muchos los alumnos y alumnas que participaran observando las aves del entorno. Los comederos, uno de ellos cuenta con semillas y el otro con cacahuetes, están colgados de un roble que se encuentra en el huerto escolar y como algunos de los pájaros que se acercan a ellos  son muy parecidos entre si, es necesario hacer un pequeño curso para conocer cuáles son sus principales diferencias. A su vez, hemos colocado otro comedero para las ardillas para poder observarlas desde cerca.

Finalmente, hay que señalar que en el entorno de la ikastola hemos colocado varias cajas nido, algunas facilitadas por la Diputación y otras hechas por los mismos alumnos. Para este curso, a los alumnos de 1. de la ESO de tecnología realizarán nuevas cajas nido.eguzkibegi2

Eguzkibegiko Bloga

EGUZKIBEGIKO IKASLEAK INGURUKO HEGAZTIAK AZTERTZEN

Urdaibai Bird Centerrek gure inguruan bizi diren hegaztien inguruko ezagutza bultzatzen du. Neguan hegaztiak elikatzeko balio duten egitura sinple batzuk ezarriz helburu bikoitza lortzen dugu: hegaztiei lagunduz, gure inguru hurbilean elikatzeko aukera eskainiz (negua errazago igaroz) eta beraietaz ikasiz, behaketaren bitartez hobeto ezagutuz eta identifikatzera helduaz.

Hegazti hauek elikagai nahikoa dute uda eta udaberrian zehar, horregatik urtaro horietan ez da beharrezkoa aparteko elikagairik ematea, izan ere, hegaztiek nahiago dute baia eta intsektuez elikatzea, ez baitute euren habitatean aurkitzeko arazorik. Baina udazken eta negu hasieran bereziki, tenperaturak izugarri jaisten dira elikagaien eskuragarritasuna asko murrizten da.

Baldintza horietan hegazti txiki hauek edozein motatako karbohidrato edo gantz iturriren bila abiatzen dira tenperatura baxuei aurre egiteko asmotan. Zehazki esateko momentu horretan betetzen dute hegaztien janlekuek euren funtzioa, mota ezberdinetako hegaztiak egitura hauetara erakarriz. Janlekuak jartzeko sasoirik egokienak abendu eta martxoaren hasieraren artean dira, Inguruko Hegaztien proiektuan parte hartzen den denboraldia hain zuzen. (Urdaibai Birdcentre Inguru Hegaztiak Bloga).

Eguzkibegi ikastolan hiru urte daramagu proiektu honetan parte hartzen, baina egia esan, jende gutxik parte hartu du. Aurten, aldiz, asmoa dugu ikastolako ikasle nahiz langile guztiei proiektu hau ezagutarazteko. Hori dela eta, ahalik eta ikasle gehienek parte hartuko du bertako hegaztiak behatzen datozen hilabeteetan. Jantokiek, batak haziak ditu eta besteak, aldiz, kakahueteak, eskolako ortuan dagoen haritz bateko adarrean eskegita daude baina txori batzuk oso antzekoak direnez, ikastaro txiki bat beharrezkoa da jakiteko zeintzuk diren haien arteko diferentziak. Halaber, beste jantoki bat ipini dugu urtxintxentzat hurbildik ikusi ahal izateko.

Azkenik, aipatu behar da ikastolan inguruan azken urteotan hainbat kabi kokatu ditugula, batzuk Foru Aldundiak emandakoak, besteak, aldiz, ikasleek egindakoak. Aurten, beste batzuk egingo dituzte DBH 1.mailako ikasleek Teknologia klasean.eguzkibegi2

Eguzkibegiko Bloga