EL FORO INTERESCOLAR DE GALDAKAO

El 1 de junio y antes del la sesión del foro Municipal de Galdakao, celebramos el Foro interescolar entre los centros de Galdakao. Estos han sido los objetivos del Foro:

 • Puesta en común de los resultados de los itinerarios entre los centros.
 • selección de las PROPUESTAS prioritarias así como un COMPROMISO para el desarrollo en el municipio de una BUENA PRÁCTICA.
 • elección de los portavoces que presentarán al Ayuntamiento los resultados del Foro.

 

GAKDAKAO 1

Alumnado realizando la votación en el Foro interescolar.

Tras lo anterior, hemos PRIORIZADO LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:

 1. Eliminar los residuos de los bosques y zonas verdes.
 2. Identificar zonas del municipio en las que poder plantar arbolado autóctono.
 3. Impulsar desde el Ayuntamiento ya a través de charlas el concepto de huerto orgánico y sostenible.
 4. Priorizar la compra de madera certificada para su utilización en espacios públicos.

Respecto a la primera y segunda propuestas, hemos adoptado el siguiente COMPROMISO CONJUNTO:

Nos comprometemos a participar en las actividades de plantación de arbolado o eliminación de residuos que se impulsen desde el Ayuntamiento.

 

GALDAKAOKO ESKOLEN ARTEKO FOROA

Ekainaren 1ean eta Udal foroaren aurretik Eskolen arteko Foroa ospatu genuen Galdakaoko ikastetxeok. Foro honen helburuak hauek izan dira:

 • Ikastetxeen artean ibilbideko emaitzak amankomunean ipintzea.
 • Ikastetxeen artean lehentasunezko PROPOSAMENAK aukeratzea eta baita KONPROMISO amankomun bat ere herri mailan PRAKTIKA EGOKI bat garatzeko.
 • Ikasleen artean Alkateari eskolen arteko foroko emaitzak aurkeztuko dizkion bozeramailearen aukeraketa egitea.

 

GAKDAKAO 1

Eskolen arteko foroan ikasleak bozkaketa egiten

Aurreko guztiaren ondoren, ikastetxeok Eskolen arteko foroan ONDORENGO PROPOSAMENAK LEHENETSI DITUGU:

 1. Basoetan eta gune berdeetan dagoen zaborra kendu.
 2. Bertako zuhaitzak landatu daitezkeen zonaldeak identifikatu herrian.
 3. Udalak herrian ortu organikoa eta jasangarriaren kontzeptua zabaltzea prestakuntza hitzaldien bitartez.
 4. Leku publikoetan FSC edo PEF ziurtagiria duen egurraren erosketa lehenestea.

Lehen eta bigarren proposamenekin lotuta, honako KONPROMISO AMANKOMUNA adostu dugu:

Udalak bertako zuhaitzen landaketa egin edota zaborrak kentzeko ekimenetan ikastetxeen parte hartzeko konpromisoa.