Eguzkibegi Ikastolak “Bidezko merkataritzaren aldeko Ikastetxea”ren aitorpena jaso du

Joan dan ekainaren 8an, barikua, Eguzkibegi Ikastolak “Bidezko merkataritzaren aldeko Ikastetxea” diploma jaso zuen, ikasleak protagonista izan ziren ekitaldian. Bertan Proyde-Prodegako ordezkaritza, aitorpen hori kudeatzen duen erakundea, Ingurugela eta Galdakaoko Udala egon ziren.

“Bidezko Merkataritza nazioarteko merkataritzaren alternatiba bat da, alkarrizketan, gardentasunean eta errespetuan oinarritutako eredua proposatzen duena, Hegoaldeko komunidade ahulagoen berdintasuna handiagoa eta ahalduntzea bilatuz. Beraz, aldaketarako potentzial handiko tresna da”, deklaratzen zuen Proyde-Proega Fundazioko Idoia Azpilicueta andreak.

“Harro gaude, Eguzkibegik, udalerriko ikastexea den aldetik, aitorpen hori lortzea, norabide onean lan egiten duela  eta era sistematizatuan egin duela berretsiz. Horregaitik, beste ikastetxeak ere animatzen ditugu Eguzkibegik hartutako bideari ekin diezaioten, guztion artean, Galdakao hobea lortu dezagun” baieztatu du Ibon Uribe Alkateak, ekitaldian bertan egon zena, Ruben Seoane, Jasangarritasun eta Parte-hartze Arloko zinegotziagaz batera.

Proyde-Proegak, titulua ematen duen erakundea,  hurrengo lau irizpide betetzea eskatzen du:

  1. Eskolan Bidezko Merkataritza lan talde bat osatzea
  2. Bidezko Merkataritzaren aldeko politika idatzirik izatea eta erabiltzea
  3. Ikastetxean Bidezko Merkataritzako produktuak edukitzea
  4. Bidezko Merkataritzako sentsibilizazio lan bat egitea

Ez da hain zaila egitea. Beraz, EA21eko eskola guztiak Bidezko Merkataritzaren Aldeko Ikastetxe bihurtzera animatzen zaituztegu.  Animo, merezi du eta!

 eguzkibegi 1 Eguzkibegi 2

Eguzkibegi 5

¡En marcha el curso 2018-2019 de la Agenda 21 Escolar!

Está en marcha el nuevo curso de Agenda 21 Escolar. El tema de este curso: Cuidemos los ríos y mares. ¡Stop a los plásticos!  

ALGUNOS PLÁSTICOS LOS USAS 5 MINUTOS Y TARDAN 400 AÑOS EN DESAPARECER

Leed el artículo de WWF y reflexionad en clase.

 plastiko1  plastiko3  plastiko2  plastiko4

Os invitamos también a que divulguéis el Boletín digital del curso pasado que resume algunas de las actuaciones desarrolladas durante el curso. Encontrareis también las propuestas presentadas por los centros a los Ayuntamientos en los foros municipales.

Boletín curso 2018-2019

¡Comencemos a trabajar!

Eskola Agenda 21 2018-2019 ikasturtea martxan

Eskolako Aenda 21 martxan dago berriro ere. Aurtengo gaia: Ibai eta itsasoak zaindu. Stop plastikoak!

ZENBAIT PLASTIKO 5 MINUTUZ ERABILTZEN DITUGU BAKARRIK ETA 400 URTE BEHAR DITUZTE DESEGITEN!

Irakurri ezazue WWFren artikulua eta egin hausnarketa gelan!

 plastiko1  plastiko3  plastiko2  plastiko4

Aurreko ikasturtean garatutako lanak laburtzen diren Buletin digitala ikastetxeetan zabaltzeko gonbitea luzatzen dizuegu. Bertan  Udal Foroetan ikasleek Udalari egindako proposamenak biltzen dira. Hau sentsibilizazio fasea lantzeko interesgarria izango delakoan gaude!

2017-2018 ikasturteko Buletin digitala

Ekin diezaiogun ba lanari!

Se celebra la reunión del Foro de la Agenda 21 Escolar del curso 2017-2018 en Galdakao

El Foro de la Agenda 21 Escolar de Galdakao se celebra  el miércoles, 30 de mayo, en el salón de plenos del Ayuntamiento. Con esta sesión finaliza el programa de Agenda 21 Escolar del curso 2017-2018, que ha tenido como tema central: frente al Cambio Climático ¿qué hacer?

Previo a la celebración del acto, 35 alumnos y alumnas de IES Andra Mari, IES Bengoetxe, CEPIPS Eguzkibegi Ikastola, IES Elexalde, CEPA Galdakao y IES Ostalaritza Galdakao han participado en el Foro Interescolar en el que han puesto en común las peticiones para trasladar a los responsables municipales. En la misma dinámica, han recordado las conclusiones y conocimientos adquiridos en la visita al Ayuntamiento y en la jornada técnica impartida por el Centro de Investigación BC3 en cada centro.

A continuación, previo aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento de Galdakao, se ha celebrado el Foro en el que han participado el Concejal de Sostenibilidad y Participación, Ruben Seoane, la técnica de Medio Ambiente municipal y Miren Aguirreazkuenaga de Ingurugela-CEIDA del Gobierno Vasco junto al alumnado y el grupo de profesores y profesoras que los han acompañado.

Tras la bienvenida del Ayuntamiento, los alumnos y alumnas han explicado algunas de  las actividades que han realizado este año en el marco de la Agenda 21 Escolar, entre otras: reutilización de pantalones para la creación de bolsos (IES Andra Mari); autorretratos inspirados en el pintor Arcimboldo (IES Bengoetxe); Jornada sobre Economía Circular y experiencia demostración junto a una Escuela Agraria (Escuela de Hostelería Galdakao); grupo de limpieza en Bizkaigane y análisis de las consecuencias de la intervención humana en el entorno (CEPIPS Eguzkibegi Ikastola); jardín vertical (IES Elexalde) y certamen literario sobre Cambio Climático (EPA Galdakao).

Tras la explicación, los alumnos y alumnas han aprovechado para realizar algunas propuestas al Ayuntamiento en ámbitos relacionados con el Cambio Climático: 1) Fomentar la economía circular, potenciando el km 0; 2) Fomentar “el día sin carne”; 3) Alquiler de bicicletas eléctricas; 4) Plan de Acción de Energía Sostenible.

Los centros han adquirido también algunos compromisos: utilizar más transporte público u otros medios de transporte sostenible; utilizar agua fría para lavarse las manos o seguir las 3R de los residuos: “reducir, reutilizar y reciclar”.

Los responsables municipales, agradecidos por el trabajo realizado, han recogido las solicitudes y han hecho seguimiento a las peticiones del año anterior, las cuales se están y se seguirán ejecutando en su totalidad.

 

Galdakao_foro

Presentación de los centros

Presentación del Ayuntamiento

Etxebarriko Eskolako Agenda 21 Foroak amaiera eman dio 2017-2018 ikasturteari

Etxebarriko Eskolako Agenda 21 Foroa asteartean, maiatzaren 29an, Udaletxeko osoko bilkuren aretoan ospatu zen. Ekitaldian parte hartu dute Loren Oliva Alkateak, Miguel Ángel Herrero Alkateordeak, Zuriñe De la Horra Zinegotziak eta 9 ikaslek osatutako ordezkaritza batek, Etxebarri BHIko Eskolako Agenda 21 programa koordinatzen duen irakasleak lagunduta, bai eta Miren Aguirreazkuenaga, Eusko Jaurlaritzaren Ingurugela-CEIDAko ordezkari batek ere. Ekitaldiak amaiera ematen dio 2017-2018 programari, Klima Aldaketaren aurrean zer? gai nagusi hartuta.

Udalak ongietorria eman ostean, ikasleek aurreko ikasturtean hartutako konpromisoen betekizun-mailaren jarraipena egin dute. Bestalde, udal-arduradunek udalerrian espezie exotiko inbaditzaileak ez hedatzeko egindako jarduketak azaldu dituzte, hartara, 2017ko maiatzeko foroan bildutako proposamenei erantzuteko.

Jarraian, ikasleek Eskola Agenda 21 esparruaren baitan ikasturte honetan egindako jarduketen laburpen bat egin dute, besteak beste: bideo-lehiaketa batean parte hartzea; aukeren merkatua eta “egun jasangarria” antolatzea (azken horretan, garraio publikoa erabiltzera eta ingurumenarekiko jasangarriak diren jarduketak egitera gonbidatu zituzten ikasleak); eraikinaren kontsumo elektrikoaren hileko erregistroa; Institutuko elementuen kontrola (argiak edo stand-by duten tresnak itzaltzea, esaterako); udaletxera bisita bat egitea, eta jardunaldi teknikoa BC3ren eskutik.

Halaber, honako eskakizun hauek egin dizkiote Etxebarriko Udalari: 1) Energia berriztagarrien inguruan herritarrak sentsibilizatu eta informatzeko kanpaina bat; 2) Etxeetan energia-kontsumoa murrizteko moduei buruzko tailerrak; 3) Udalean ingurumenarekin arduratsuak diren kontratazioak eta erosketak egitea: ibilgailu elektrikoak, kontsumo txikiko argiak, besteak beste; 3) Zergen bidez energia berriztagarrien erabilpena sustatzea.

Azkenik, Aldaketa Klimatikoari aurre egiteko ikastetxeak hartu dituen konpromisoak azaldu dituzte. Loren Oliva Alkateak beste erronka bat barne hartzera animatu ditu: institutuko eraikin berriaren diseinuan jasangarritasunari eta ingurumenari mesede egiten dioten proposamenak batzen dituen txosten bat egin eta helaraz dezatela.

Ikasleentzako kontu interesgarriei buruzko solasaldi baten ostean, ekitaldiari amaiera amen diote eta parte-hartzaileek opari bana jaso dute.

Etxebarri_Foro

 

Aurkezpen osoa

El Foro de Agenda 21 Escolar en Etxebarri pone fin al curso 2017-2018

Se celebra el Foro de Agenda 21 Escolar de Etxebarri, el martes 29 de mayo, en el salón de plenos del Ayuntamiento. En el acto han participado el Alcalde, Loren Oliva, el Teniente de Alcalde, Miguel Ángel Herrero, la Concejal Zuriñe De la Horra y una delegación de 9 alumnas y alumnos acompañados por el coordinador del programa de Agenda 21 Escolar en el IES Etxebarri, así como Miren Aguirreazkuenaga de Ingurugela-CEIDA del Gobierno Vasco. El acto pone fin al programa del curso 2017-2018 que ha tenido como tema principal: qué hacer frente al cambio climático.

Tras la bienvenida por parte del Ayuntamiento, el alumnado ha hecho seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos el curso anterior. Los responsables municipales por su parte, han explicado las actuaciones realizadas para evitar la propagación de las especies exóticas invasoras en el municipio respondiendo así a las propuestas recogidas en el foro de mayo de 2017.

A continuación, los alumnos y alumnas han expuesto un resumen de las actividades realizadas durante este curso en el marco de la Agenda 21 Escolar, entre las que destacan: participación en un concurso de vídeos; organización de un mercado de oportunidades y del “día sostenible” en el que se invitó al alumnado a utilizar transporte público y a realizar actuaciones ambientalmente sostenibles; registro mensual del consumo de electricidad de su edificio; control de los elementos del Instituto como apagado de luces o dispositivos stand-by; visita al Ayuntamiento y jornada técnica de mano de BC3.

Así mismo, han realizado las siguientes peticiones al Ayuntamiento de Etxebarri: 1) Campaña de información y sensibilización a la ciudadanía sobre energías renovables; 2) Talleres sobre cómo reducir el consumo de energía en los hogares; 3) Compras y contrataciones ambientalmente responsables en el Ayuntamiento: coches eléctricos, luces de bajo consumo, entre otros; 3) Promoción del uso de energías renovables a través de los impuestos.

Finalmente han expuesto los compromisos que adquiere el centro para actuar frente al Cambio Climático. El Alcalde Loren Oliva les ha invitado a añadir un nuevo reto: elaborar y trasladar un informe con propuestas que favorezcan el medio ambiente y la sostenibilidad en el diseño del nuevo edificio del Instituto.

Tras un breve coloquio sobre aspectos de interés para los alumnos y alumnas, ha finalizado el acto con la entrega de un obsequio a las y los participantes.

 

Etxebarri_Foro

Presentación completa

2017-2018 ikasturteko Eskolako Agenda 21 Foroa egin da Galdakaon

Galdakaoko Eskolako Agenda 21 Foroa ospatu zen maiatzaren 30ean (asteazkena), Udaletxeko osoko bilkuren aretoan. Saio horrekin, amaiera eman zitzaion 2017-2018 ikasturteko Eskolako Agenda 21 programari, zeinak aurten gai hau jorratu baitu batez ere: zer egin aldaketa klimatikoaren aurrean?

Ekitaldiaren aurretik, 35 ikaslek (Andra Mari BHI, Bengoetxe BHI, Eguzkibegi Ikastola HLBHIP, Elexalde BHI, Galdakao HHI eta Ostalaritza Galdakao BHI ikastetxeetakoak) Eskolarteko Foro bat egin zuten, udal arduradunei eskaerak helarazi aurretik, guztiak bateratzeko. Dinamika horretan, udaletxera egindako bisitan ondorioztatutakoak eta ikasitakoak gogoratu zituzten, bai eta BC3 ikerketa zentroak ikastetxe bakoitzean egindako jardunaldi teknikoetan ikasitakoak ere.

Jarraian, eta Galdakaoko Udalak eskainitako aperitiboen ondoren, Eskolako Agenda 21 Foroa egin zen, eta bertan parte hartu zuten Ruben Seoane Jasangarritasun eta Parte-hartze Zinegotziak, Udaleko ingurumen teknikariak eta Eusko Jaurlaritzaren Ingurugela-CEIDAko Miren Aguirreazkuenagak, ikasleekin eta horiekin joan ziren irakasleekin batera.

Udalak ongietorria eman ondoren, ikasleek aurten Eskolako Agenda 21en baitan egin dituzten jardueren berri eman zuten, besteak beste, hauen berri: prakak berrerabiltzea poltsak egiteko (Andra Mari BHI); Arcimboldo pintorean inspiratutako autorretratuak (Bengoetxe BHI); Ekonomia zirkularrari buruzko jardunaldia eta erakustaldi esperientzia bat nekazaritza eskola batekin batera (Galdakaoko ostalaritza eskola BHI); garbitasun taldea Bizkaiganen, eta gizakiaren esku-hartzearen ondorioak ingurunean (Eguzkibegi Ikastola HLBHIP); lorategi bertikala (Elexalde BHI) edo aldaketa klimatikoari buruzko literatura sariketa (Galdakao HHI).

Azalpen horren ondoren, ikasleek Udalari aldaketa klimatikoarekin lotutako proposamen hauek luzatu zituzten: 1) Ekonomia zirkularra sustatzea, 0 km filosofia indartuz; 2) “Haragirik gabeko eguna” bultzatzea; 3) Bizikleta elektrikoen alokairua; 4) Energia iraunkorraren aldeko ekintza plana.

Ikastetxeek ere zenbait konpromiso hartu zituzten: garraio publikoa edo beste garraiobide jasangarriak gehiago erabiltzea; ur hotza erabiltzea eskuak garbitzeko, edota hondakinak murriztu, berrerabili eta birziklatzea.

Udal arduradunek eskertu egin zuten egindako lana, eta, eskaerak jasotzeaz gain, iazko eskaeren jarraipena egin zuten; guztiak ari dira gauzatzen eta horrela jarraituko dute.

Galdakao_foro

 

 

Ikastetxeen aurkezpena

Udalaren aurkezpena

Ugao-Miraballesek 2017-2018 ikasturteko Eskolako Agenda 21 Foroa egin du Udaletxean

Ugao-Miraballesko Eskolako Agenda 21 Foroa maiatzaren 26an (osteguna) ospatu zen, Udaletxeko osoko bilkuren aretoan.

Ekitaldiak eman zion amaiera 2017-2018 ikasturteko programari. Programa horrek zer egin aldaketa klimatikoaren aurrean gaia hau landu du. Foroan parte hartu zuten Ekaitz Mentxaka Alkateak, Ugao IPIko 39 ikaslek eta irakasle arduradun batzuek, zein Eusko Jaurlaritzaren Ingurugela-CEIDAko Miren Aguirreazkuenagak.

Alkateak ongietorria eman ondoren, eko-ordezkariek pasadan ikasturtean hartutako konpromisoen betetze maila ebaluatu dute. Gero, Ekaitz Mentxakak 2017ko Foroan espezie exotiko inbaditzaileen inguruan egindako eskaeren betetze mailaren jarraipena egin du. Bi kasuetan, betetze maila altua izan da.

Horren ondoren, ikasleek ikasturte honetan zehar egindako jardueren laburpen bat aurkeztu dute. Ikastetxea parte hartzen ari den Euronet 50/50 Max proiektuaren baitan daude kokatuta jarduera horiek.

Azkenik, Udalari beraien eskariak aurkeztu dizkiete ikasleek. Hauek dira: 1) Udaleko bisitan aurkeztutako proiektuekin jarrai dezatela; 2) ikastetxea parte hartzen ari den Euronet 50/50 Max proiektuarekin jarrai dezatela, eta 3) bizikletaren erabilera susta dezatela herrian. Era berean, hartzen dituzten konpromisoen berri eman dute: 1) argi gutxiago piztea; 2) erabiltzen ari ez diren ordenagailuak itzaltzea, stand-by-n egon ordez; 3) berogailua piztuta badago, leihoak itxita edukitzea, eta hura itzaltzea, ikasgelako tenperatura aholkatutakoa baino altuagoa izanez gero, eta 4) eskolara oinez joatea.

Ikasleen hitzen ondoren, Ekaitz Mentxaka Alkateak ikastetxekoak zoriondu ditu, eta egindako lanagatik eskerrak eman dizkie. Horrez gain, ikasleei hamaiketakoa eman die opari.

Ugao_foro

Aurkezpena osorik

Se celebra el foro de Agenda 21 Escolar del curso 2017-2018 en el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

El Foro de Agenda 21 Escolar de Ugao-Miraballes se celebra el jueves, 31 de mayo, en el salón de plenos del Ayuntamiento.

El acto pone fin al programa del curso 2017-2018 que ha tenido como tema principal: qué hacer frente el cambio climático. En el mismo han participado el Alcalde, Ekaitz Mentxaka, un grupo de 39 alumnas y alumnos del IPI Ugao con varios responsables docentes, así como Miren Aguirreazkuenaga de Ingurugela-CEIDA del Gobierno Vasco.

Tras la bienvenida del Alcalde, los eco-representantes han evaluado el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos el curso anterior. Posteriormente Ekaitz Mentxaka, ha hecho seguimiento de la consecución de las peticiones planteadas en el foro de 2017 centrado en las especies exóticas invasoras. El grado de cumplimiento ha sido elevado en ambos casos.

A continuación, los alumnos y alumnas han expuesto un resumen de las actividades realizadas durante este curso que se enmarcar en el proyecto Euronet 50/50 Max en el que el centro está participando.

Finalmente, han presentado al Ayuntamiento sus peticiones: 1) Continuar con los proyectos descritos en la visita al Ayuntamiento; 2) Continuar con el proyecto Euronet 50/50 Max en el que participa el centro educativo e 3) Impulsar el uso de  la bicicleta en el municipio. También han expuesto los compromisos que adquieren: 1) encender menos las luces; 2) apagar los stand-by en los equipos que no se estén utilizando; 3) mantener las ventanas cerradas cuando la calefacción esté encendida y apagarla si la temperatura del aula lo aconseja e 4) ir andando al colegio.

Tras la intervención de los alumnos y alumnas, el Alcalde Ekaitz Mentxaka ha felicitado y agradecido al centro por el trabajo realizado, y ha obsequiado a los alumnos y alumnas con un almuerzo.

Ugao_foro

 

Presentación completa

BC3ko JARDUNALDI TEKNIKOAK IKASTETXE GUZTIETAN

BC3ko ikerlariek hitzaldi bat eskeini ziguten ikastetxeetan. Hitzaldi hauei esker honakoa ikasteko aukera izan genuen:

- Klima aldaketa zer den eta gizakiaren garrantzia

-Itsas maila eta tenperaturaren igoera azken 150 urteetan

-CO2 eta tenperaturaren igoeraren arteko erlazioa.

-Elikagaien “sortzeak” klima aldaketan daukan eragina

Hitzaldi interesgarri hauetan ikasleok genituen zalantzak argitu eta eztabaidatzeko unea ere izan genuen

 

Arrig1_BC3 Arrig2_BC3 Arrig3_BC3   EPA1